Trenutno ste na: Početna > Vijesti
7/18/2019 9:43 pm

Ljetna škola Centra za europsko obrazovanje na Sveučilištu u Münsteru

Ljetna škola Centra za europsko obrazovanje na Sveučilištu u Münsteru

Europske perspektive u obrazovanju učitelja i nastavnika
Moduli za europski orijentiranu sveučilišnu nastavu

2.-16. rujna 2012. na Sveučilištu u Münsteru/Njemačka 

U okviru projekta TEMPUS „Modernzing Teacher Education in a European Perspective“ (MOTED) Centar za europsko obrazovanje na Sveučilištu u Münsteru organizira ljetnu školu za usavršavanje multiplikatora u trajanju od 15 dana.

Cilj je ove ljetne škole egzemplarno prikazati na koji se način u sljedeća četiri odabrana tematska područja:

·         odgojne znanosti,

·         novi mediji/ medijska didaktika,

·         jezici/ jezična politika i

·         interkulturalno učenje/ ljudska prava

može unijeti europska dimenzija u obrazovanje učitelja i nastavnika te kako se ona može didaktički implementirati u sveučilišnu nastavu. Upute za implementaciju europske dimenzije u sveučilišnu nastavu izradit će se zajedno sa polaznicima ljetne škole. Teme su odabrane tako da odgovaraju interesima različitih znanstvenih područja i da ih se može implementirati u različite studijske programe.

16.05.2012 21:52