Trenutno ste na: Arhiva
11/18/2019 9:28 am

«Upravljanje kvalitetom uključuje cijelo Sveučilište»

Dana 13. studenog 2008.g. je prof. dr. Ljiljana Pinter, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu za studije i upravljanje kvalitetom, održala izlaganje o strukturama i upravljanju kvalitetom na Sveučilištu u Zagrebu.
Prof. dr. Pinter je naglasila da se danas sveučilišta nalaze u situaciji međusobne konkurencije, kako na internacionalnoj tako i  na nacionalnoj razini, koja zahtijeva dugoročno poboljšanje kvalitete nastave, istraživanja i organizacije. Studente združenog međunarodnog sveučilišnog diplomskog studija posebno je zanimala primjena upravljanja kvalitetom na Sveučilištu u Zagrebu kao i pitanje u kojoj mjeri konkurencija mijenja sveučilišta te koliko predavači na Sveučilištu u Zagrebu doprinose osiguranju kvalitete.

 

17.11.2008 21:58