Trenutno ste na: Arhiva
11/18/2019 9:26 am

Internacionalizacija sveučilišta

14. svibnja 2009. voditeljica međunarodnog ureda Sveučilišta u Münsteru, dr. Anke Kohl, održala je predavanje na temu „Strategije internacionalizacije sveučilišta“. Međunarodni kontakti uvijek su bili dio sveučilišne svakodnevnice, kaže dr. Kohl, te je posebice istraživački rad nezamisliv bez međunarodnih kontakata u mnogim područjima. Također ni studij ili semestar u inozemstvu nisu ništa novo, ali s obzirom na globalizaciju i europsku integraciju na djelu su nove strategije i nove ciljne skupine, pa tako npr. u međunarodnu razmjenu treba uključiti i djelatnike iz uprave. Nadalje važno je drugačije riješiti pitanja priznavanja studijskih diploma, internacionalizirati studijsku ponudu te – koliko je moguće – institucionalno osigurati suradnju s međunarodnim sveučilištima. Internacionalizacija, kaže dr. Kohl, nije svrha samoj sebi, već je strateški zadatak svakog sveučilišta s ciljem davanja vlastitog priloga kvaliteti i konkurentnosti.

U raspravi koja je uslijedila studenti su se zanimali za strategije kako i manje zemlje uključiti u mjere mobilnosti te za pitanje kako organizirati boravak u inozemstvu bez produženja trajanja studija. Kritički su se osvrnuli na „rješenje“ držanja predavanja na engleskome jeziku, jer smatraju da je time cilj postignut samo u ograničenom smislu, budući da su učenje ili snalaženje na njemačkome jeziku u svezi s izborom zemlje i samim studijem.

 

28.05.2009 21:25