Trenutno ste na: Arhiva
11/18/2019 9:25 am

«Mladi ljudi sebe moraju gledati kao Europljane.»

24. listopada 2008. godine predsjedavajuća Delegacije za jugoistočnu Europu pri Europskom parlamentu i predsjednica Međunarodnog savjeta Centra dr. hc. Doris  Pack (MEP) održala je u okviru međunarodnog studija predavanje na temu «Europsko obrazovanje i programi Europske unije». Tijekom predavanja razvila se intenzivna rasprava sa studenticama o perspektivama europskog procesa ujedinjenja i značaju europskog obrazovanja za razvoj jedinstvenog europskog obrazovnog prostora.
 

Doris Pack je jedna od najistaknutijih stručnjaka za integraciju regije jugoistočne Europe pri Europskoj uniji.

06.11.2008 08:10