Trenutno ste na: Studijski programi > Menadžment i savjetovanje za europsko obrazovanje MA > Certificirano studiranje pojedinačnih modula
1/21/2020 2:43 am


Certificirano studiranje pojedinačnih modula

 

Moduli 1, 2, 4 i 5 združenog međunarodnog sveučilišnog diplomskog studija mogu se studirati pojedinačno. Oni kandidati koji se odluče studirati pojedinačne module dobivaju certifikat Centra za europsko obrazovanje za pojedini modul u kojem su iskazani stečeni ECTS bodovi i završna ocjena. Za studiranje pojedinačnih modula obvezno je sudjelovanje u fazama izravne nastave, u listopadu 2012. na Sveučilištu u Zagrebu za module 1 i 2, te u svibnju 2013. na Sveučilištu Münster za module 4 i 5. Ispiti se polažu u fazi e-učenja.

 

Uvjeti za upis za ovakav oblik studiranja jednaki su uvjetima za upis na združeni međunarodni sveučilišni diplomski studij „Menadžment i savjetovanje za europsko obrazovanje“

 

Troškovi studiranja pojedinačnih modula obračunavaju se po pojedinom modulu: Modul 1 (11 ECTS bodova) = 765€; Modul 2 (10 ECTS bodova) = 700€; Modul 4 (10 ECTS bodova) = 700€; Modul 5 (10 ECTS bodova) = 700€. Uz troškove pojedinih modula plaćaju se i administrativni troškovi u visini 50€.

 

Za ovu vrstu studija postoje dva roka za prijavu: 01. travanj 2012. i 01. srpanj 2012. Prijave za studij pojedinačnih modula molimo pošaljte putem maila u Centar za europsko obrazovanje u Zagrebu (undefinedzeljka.knezevic(at)ufzg.hr) i Münsteru (undefinednadine.bresch(at)uni-muenster.de) te poštom u Centar za europsko obrazovanje u Münsteru.