Trenutno ste na: Sveučilišta partneri > Hrvatska > Zadar
12/7/2019 1:17 am

Sveučilište u Zadru

Prvo Sveučilište na Hrvatskom tlu osnovano je u Zadru, 1396. godine pod nazivom UNIVERSITAS IADERTINA, Generalno učilište dominikanskog reda.
Suvremeni razvoj visokog školstva u Zadru započeo je 1955. godine donošenjem Zakona o osnivanju Filozofskog fakulteta u Zadru Sveučilišta u Zagrebu (od 1975. u sastavu Sveučilišta u Splitu), a 1998. osnovana je i Visoka učiteljska škola. Te dvije ustanove činile su osnovu ponovnog osnivanja Sveučilišta u Zadru 2002. godine. Godine 1992. započela je s radom i Visoka teološko-katehetska škola, danas pod patronatom Bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Sveučilište u Zadru osnovno je 29. siječnja 2003. godine. Prvo zasjedanje Senata održano je 25. ožujka 2003. godine, i taj dan se slavi kako Dan Sveučilišta (Dies Academicus). Danas je Sveučilište u Zadru u potpunosti integrirano Sveučilište kojeg čine 22 odjela - Odjel za arheologiju, Odjel za ekonomiju, Odjel za engleski jezik i književnost, Odjel za etnologiju i socijalnokulturnu antropologiju, Odjel za filozofiju, Odjel za francuski jezik i književnost, Odjel za geografiju, Odjel za informatologiju i komunikologiju, Odjel za klasičnu filologiju, Odjel za knjižničarstvo, Odjel za kroatistiku i slavistiku, Odjel za njemački jezik i književnost, Odjel za pedagogiju, Odjel za povijest, Odjel za povijest umjetnosti, Odjel za promet i pomorstvo, Odjel za psihologiju, Odjel za sociologiju, Odjel za talijanski jezik i književnost, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece, Odjel za poljodjelstvo i akvakulturu Sredozemlja (u osnivanju) i Odjel za zdravstvene studije (u osnivanju). Na Sveučilištu djeluje 20 dodiplomskih i 8 poslijediplomskih studija. Od akademske godine 2005./2006. realizira se studijski programi prema odredbama Bolonjskog procesa: 1. godina 30 reformiranih preddiplomskih studija, od 2008./2009. 35 diplomskih studija. Na Sveučilištu  je zaposleno ukupno 371 djelatnik, od toga u nastavi 269. Na Sveučilištu je zaposleno 100 doktora znanosti i 57 magistara znanosti. Ukupan broj studenata na Sveučilištu je 5869, od toga 1780 čine studenti 1.godine studija. Aktivnosti Sveučilišta odvijaju se na dvije lokacije: Stara zgrada nalazi se na vrlo atraktivnoj lokaciji na zadarskoj rivi (adresa: Obala kralja Petra Krešimira IV/2) i zgrada Novog kampusa (adresa: dr. Franje Tuđmana 24i).

Kontakt: www.unizd.hr

Članovi TEMPUS IV radne skupine (trajanje projekta 2010. – 2013.):

Prof. dr. Dijana Vican
Daliborka Luketić, Assistant