Trenutno ste na: Sveučilišta partneri > Hrvatska > Zagreb
1/22/2020 2:24 pm

Sveučilište u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu, osnovano 1699. godine, najstarije je sveučilište u Hrvatskoj i jedno od najvećih na području jugoistočne Europe. Od svog osnutka sveučilište je neprekidno raslo i razvijalo svoju znanstveno-istraživačku i nastavnu djelatnost te danas obuhvaća više od 29 fakulteta, 3 umjetničke akademije i Centar za hrvatske studije.
Svojom opsežnom i raznolikom ponudom studijskih programa i s više od 50 000 redovitih studenata, Sveučilište u Zagrebu najsnažnija je visokoobrazovna ustanova u Hrvatskoj.
Nudi širok raspon dodiplomskih i poslijediplomskih studija koji završavaju akademskim nazivom prvostupnika, magistra struke te doktora znanosti iz sljedećih područja: umjetnosti, biomedicine i biotehnologije, tehničkih znanosti, humanističkih i društvenih znanosti te prirodnih znanosti.
Sveučilište u Zagrebu je i snažno istraživački usmjerena institucija u kojoj se ostvari više od 50 % ukupne znanstvene produkcije u Hrvatskoj.
Na međunarodnom planu Sveučilište u Zagrebu surađuje s brojnim inozemnim visokoškolskim ustanovama te sudjeluje u velikom broju znanstveno-istraživačkih projekata.
Kontakt: http://www.unizg.hr

 

Učiteljski fakultet

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Odsjekom za odgojne i društvene znanosti Sveučilišta u Münsteru, Savezna Republika Njemačka, osnivač je i organizator međunarodnoga Centra za europsko obrazovanje. Centar je smješten na Sveučilištu u Zagrebu.
Učiteljski fakultet sa središtima u Čakovcu i Petrinji i s oko 3 000 studenata najveći je fakultet za obrazovanje učitelja na području predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja u zemlji.
Na fakultetu djeluju ovi odsjeci: Odsjek za odgojiteljske studije (završetkom se stječe akademski naziv prvostupnika), Odsjek za učiteljske studije za izobrazbu učitelja u primarnom obrazovanju (stječe se akademski naziv magistra struke) te za izobrazbu učitelja u obveznom obrazovanju u stranim jezicima engleskome i njemačkome (završava akademskim nazivom magistra struke), kao i Odsjek za obrazovne studije koji nudi studijske programe iz obrazovnih znanosti za stjecanje nastavničke kompetencije predmetnih nastavnika u osnovnom i srednjem obrazovanju.
Osim ovih osnovnih studija Fakultet nudi poslijediplomske stručne studije, kao i poslijediplomski doktorski studij na području odgojnih znanosti. Težišta istraživačkoga rada Fakulteta jesu: alternativni obrazovni koncepti, komparativna pedagogija, elektronsko učenje/infomacijsko-komunikacijska tehnologija (ICT), interkulturalno učenje, usvajanje materinjeg i stranog jezika, razvoj djeteta, upravljanje školama i školska klima.
Fakultet sudjeluje u mnogim istraživačkim projektima u zemlji i inozemstvu, potpisnik je brojnih sporazuma o suradnji i izdaje dva znanstvena časopisa: Odgojne znanosti i Metodika.
Kontact: http://www.ufzg.hr

Članovi TEMPUS IV radne skupine (trajanje projekta 2010. – 2013.):

Prof. dr. sc. Siegfried Gehrmann – Koordinator projekta
Prof. dr. sc. Vlatka Domović
Željka Knežević – Ured u Zagrebu
Prof. dr. sc. Ana Petravić
Ivana Rončević
Prof. dr. sc. Vladimir Šimović
Doc. dr. sc. Vatroslav Zovko