Trenutno ste na: Sveučilišta partneri > Makedonija > Skopje
1/22/2020 2:28 pm

Sv. Ćiril i Metod Sveučilište u Skopju

Sveučilište Svetih Ćirila i Metoda u Skopju (UKIM), prvo  makedonsko državno sveučilište u Republici Makedoniji, osnovano je1949. godine. UKIM je visokoobrazovna ustanova koja obuhvaća 23 fakulteta, 10 znanstvenih instituta i 6 drugih ustanova. Nudi širok raspon preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih doktorskih studija iz svih područja. UKIM ima 36 000 studenata iz Republike Makedonije te 700 stranih studenata; više od 2 300  nastavnika u znanstveno-nastavnim zvanjima i asistena te više od 300 zaposlenika u znanstvenim i suradničkim zvanjima na institutima; više od 95 000 diplomanata, od toga 90000 s diplomom prvostupnika, 5 000 magistara struke te više od 2000 doktora znanosti iz svih znanstvenim područjima.

Konatakt: www.ukim.edu.mk

Filozofski fakultet

Zahvaljujući svojoj osamdestgodišnjoj tradiciji Filozofski fakultet u Skopju  najstarija je makedonska visokoškolska ustanova. Filozofski fakultet usredotočuje svoju nastavnu i istraživačku aktivnost na deset odsjeka . To su odsjeci za filozofiju, pedagogiju,  sociologiju, psihologiju,  povijest, povijest umjetnost i arheologiju,  socijalni rad i socijalnu politiku,  specijalnu pedagogiju,  klasičnu filologiju te  za  obranu. Fakultet nudi široki raspon studija koji vode do akademskih naziva prvostupnika, magistra struke te doktora znanosti iz svih područja. Na Filozofskom fakultetu djeluje oko 85 redovitih profesora, 44 docenata i 30 predavača s drugih fakulteta, kao i brojni gostujući profesori iz zemlje i inozemstva. U sklopu brojnih aktivnosti Filozofskoga fakulteta u Skopju više 30 istraživačkih i razvojnih projekata godišnje tvore dio intenzivne znanstvene istraživačke djelatnosti i primjene.

Kontakt: www.fzf.ukim.edu.mk


Prof. dr. Violeta Arnaudova, prodekan