Trenutno ste na: Sveučilišta partneri > Bosna i Hercegovina > Sarajevo
1/22/2020 2:28 pm

Sveučilište u Sarajevu

Sveučilište u Sarajevu nastavlja  višestoljetnu tradiciju visokoškolskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i Sarajevu. Institucionalni počeci visokog obrazovanja podudaraju se sa sveučilišnom tradicijom Zapadne Europe. Godine 1531. Gazi Husrev-beg osnovao je hanikah, visoku školu sufijske filozofije kojoj je 1537. godine pridružena ustanova za izučavanje islamskih znanosti. Suvremeno Sveučilište u Sarajevu, osnovano 1949. godine, najveće je i najstarije sveučilište u Bosni i Hercegovini. Od svoga osnutka, Sveučilište je neprekidno raslo i širilo se te danas obuhvaća 18 fakulteta, 4 akademije, 2 visoke škole, 4 sveučilišna instituta i 3 sveučilišna centra. Sveučilište u Sarajevu velika je visokoobrazovna ustanova kako s obzirom na broj zaposlenih (nastavno osoblje: 1 640  te nenastavnog osoblja: 893 zaposlenika), tako i glede i broja studenata (oko 47 000). Sveučilište nudi širok raspon preddiplomskih, diplomskih  i poslijediplomskih doktorskih studija koji iz  područja umjetnosti, tehničkih znanosti, humanističkih i društvenih znanosti te medicinskih i prirodnih znanosti.

Kontakt: www.unsa.ba

PEDAGOŠKA AKADEMIJA

Pedagoška akademija u Sarajevu osnovana je 22. studenog 1945. godine. Sve do 1969. godine imala je status više pedagoške škole. Godine 1969.  preustrojena je u Pedagošku akademiju.

Pedagoška akademija u Sarajevu sastoji se od tri odsjeka:

  1. Odsjek za predškolski odgoj – četverogodišnji studij (stručni naziv: profesor predškolskog odgoja)
  2. Odsjek za razrednu nastavu - četverogodišnji studij (stručni naziv: profesor razredne nastave)
  3. Odsjek za kulturu življenja i tehnički odgoj – četverogodišnji studij (stručni naziv: profesor kulture življenja i tehničkog odgoja)

Akademske godine 2005./2006. na Pedagoškoj je akademiji bilo upisano 1210 studenata. Težišta istraživačkog rada Pedagoške akademije u Sarajevu jesu: interakcija i komunikacija u obrazovanju, strategije obrazovanja, obrazovna klima, obrazovna ekologija, mutimediji u obrazovanju, obrazovne tehnologije, integracija djece s posebnim potrebama u redovne škole, alternativne škole, stjecanje, razvoj i unapređenje stručne kompetencije nastavnika i interkulturalno obrazovanje. Pedagoška akademija surađuje s mnogim institucijama i organizacijama širom svijeta. Mnogobrojni projekti i programi na području odgoja i obrazovanja ostvareni su u suradnji s pedagoškim fakultetima iz Sjedinjenih američkih država, Norveške, Danske, Slovenije, Hrvatske i Švedske.

Kontakt: www.pa.unsa.ba

Članovi TEMPUS IV radne skupine su:

Prof. dr. Faiza Muštović (PA)

Alma Ajanović (PA)