Trenutno ste na: Sveučilišta partneri > Slovenija > Ljubljana
1/22/2020 2:26 pm

Sveučilište u Ljubljani

Tradicija Sveučilišta u Ljubljani seže do isusovačkog sjemeništa osnovanog 1595. godine, no punopravnim je sveučilištem postalo 1919. godine. U vrijeme osnivanja obuhvaćalo je pet fakulteta: Umjetnički, Pravni, Medicinski, Teološki i Tehnički fakultet. Prvih su godina nastavno osoblje činili slovenski nastavnici i predavači koji su predavali u inozemstvu, poglavito na sveučilištima Srednje Europe. U potpuno novim okolnostima nakon Drugoga svjetskog rata Sveučilište u Ljubljani ubrzano se razvilo. Tehničkom su se fakultetu, koji je postojao od samoga početka, pridružili novi fakulteti. Danas se Sveučilište u Ljubljani s oko 60000 studenata i više od 130 preddiplomskih i diplomskih studija ubraja u najveća europska sveučilišta. Na 22 fakulteta, 3 umjetničke akademije i jednoj višoj školi  zaposleno je oko 3000 nastavnika. Sveučilište je poznato po svojim studijima na području društvenih i humanističkih, prirodnih te tehničkih znanosti, kao i po stomatologiji, medicini i veterini. Studijski smjerovi i istraživačke aktivnosti Sveučilišta ispunjavaju međunarodne kriterije, i to na područjima u kojima je doprinos slovenskih profesora i istraživača posebno značajan.

Kontakt: http://www.uni-lj.si

PEDAGOŠKI FAKULTET

Pedagoški fakultet nastao je iz Više pedagoške škole , osnovane 4. srpnja 1947. godine, koja je 1964. godine prerasla u Pedagošku akademiju. Akademija je nudila dvogodišnje studije (kao dodatnu naobrazbu) za sve buduće nastavnike osnovnih škola, škola za učenike s posebnim potrebama te za knjižničare. Godine 1972. Akademija je postala dijelom Sveučilišta u Ljubljani. Tijekom više od dvadeset godina djelovanja postupno je širila opseg i ponudu svojih studija tako da su 1987./1988. s radom mogli početi prvi četverogodišnji studiji. U svibnju 1991. godine, nakon završetka prve generacije četverogodišnjih studija, Akademija je preimenovala u Pedagoški fakultet. Danas Fakultet obrazuje stručno osoblje za rad u ustanovama za predškolski odgoj, osnovnim  školama, nekim srednjim školama  te školama za djecu s posebnim potrebama. Na Fakultetu studira oko 3 000 studenata, a zaposleno je oko 250 članova nastavnog i administrativnog osoblja. Fakultet trenutačno nudi sljedeće studijske programe: trogodišnji studij predškolskoga odgoja, devet četverogodišnjih studija s diplomama iz razredne nastave, socijalne i specijalne  pedagogije te studije za učitelje likovnog odgoja, matematike, informatike, fizike, tehničkog odgoja, kemije, biologije, domaćinstva; nadalje četiri magistarska  i doktorska studija (likovni odgoj, socijalna pedagogija, razredna nastava, specijalna pedagogija) te tri specijalistička studijska programa  (specijalna pedagogija, terapija umjetnošću, nadzor). Pedagoški fakultet vodi istraživačke projekte prije svega na području društvenih (uključujući i pedagogiju) i humanističkih znanosti.

Kontakt: http://www.pef.uni-lj.si

Članovi TEMPUS IV radne skupine (trajanje projekta 2010. – 2013.):

Prof. dr.  Mojca Peček-Čuk