Trenutno ste na: Sveučilišta partneri > Rumunjska > Cluj-Napoca
11/18/2019 6:27 am

Sveučilište Babeş-Bolyai u Rumunjskoj

Sveučilište Babeş-Bolyai najstarija je akademska ustanova u Rumunjskoj, a ona utjelovljuje čitavu akademsku tradiciju Transilvanije koju je 1581. godine osnivanjem isusovačkog sjemeništa započeo kralj Stjepan Bathory. S više od 45 000 studenata na različitim stupnjevima (dodiplomski, magistarski, doktorski studiji) i tipovima studija (uključujući dopisno i elektronsko učenje), svojim opsegom i raznolikošću ponude te projektima obrazovanja na selu kao i s 21 fakultetom, 116 specijaliziranih instituta i 98 odsjeka, Sveučilište Babeş-Bolyai jedno je od najobuhvatnijih sveučilišta u Rumunjskoj i ovome dijelu Europe.

Nastavnu i istraživačku djelatnost provodi nastavno osoblje koje broji više od 1 700 članova.

Smješten na zemljopisnom području obilježeno prisutnošću različitih etničkih i vjerskih skupina, Sveučilište slijedi politiku multikulturalnosti. Tako su njegovi studenti i nastavnici ne samo Rumunji nego o Mađari, Nijemci i Romi. Povrh toga, Sveučilište Babeş-Bolyai u svoju je ponudu uvrstilo i čitav niz novih studija kao što su europski studiji, studij njemačkog jezika, književnosti i kulture, komparativni europski studiji (studij se provodi na francuskome jeziku), američki studiji (na engleskome jeziku) te menadžment (na talijanskome), što naglašava europsku dimenziju ustanove. Sveučilište koje nosi ime velikog matematičara i kemičara razvilo je jednu od najobuhvatnijih studijskih mreža na kontinentu. Član Saveza europskih sveučilišta, svoje je najznačajnije priznanje dobilo primivši nagradu Hannah Arendt, a 2005. godine započelo je s provođenjem bolonjskog procesa te je postalo posrednikom u uspostavljanju međusobnih kontakata u regiji, kao i partnerom saveza Regional Development Agency North West u okviru pilot-projektu RIS NW, FP6 i FP& Projects.
Kontakt: http://www.ubbcluj.ro