Trenutno ste na: O Centru > Načela
1/27/2020 7:11 pm

NAČELA

Rad Centra za europsko obrazovanje zasniva  se na četiri temeljna načela:


(1) Internacionalnost i europska suradnja

Europski integracijski proces i globalizacija stavljaju velike izazove pred sve segmente obrazovnih sustava u Europi - od škola preko  visokih učilišta do strukovnog obrazovanja  i nositelja ponude cjeloživotnog učenja. Kako bi se na regionalnoj i europskoj razini omogućila koordinacija i daljnji razvoj različitih pokušaja rješavanja tih pitanja i reformskih strategija pojedinih nacionalnih sustava, potrebno je stvoriti i umrežiti nova mjesta za transnacionalnu suradnju. Centar za europsko obrazovanje čiji su nositelji Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Münsteru je upravo takvo mjesto na kojem se može ciljano baviti pitanjima europskog dimenzioniranja obrazovanja i obrazovnih reformi. Centar za europsko obrazovanje okuplja nastavnike i studente iz zapadne, jugoistočne i srednjeistočne Europe oko studijskih programa i programa trajnog profesionalnog razvoja kao i timove znanstvenika s ciljem razvoja široke mreže suradnje vodećih obrazovnih institucija.

 
(2) Znanstvena orijentacija i usmjerenost na praksu

Kao institucija usmjerena na razvoj stručnjaka za savjetovanje u obrazovanju Centar za europsko obrazovanje ima za cilj povezivati teoriju i praksu, istraživanje i primjenu, obrazovnu politiku i znanost te gospodarstvo, visoko školstvo i civilno društvo. To načelo jamči fokusiranje ponude Centra za europsko obrazovanje na područja prakse i pitanja konkretne savjetodavne djelatnosti u obrazovanju u uvjetima reformiranja obrazovnih sustava. U tom smislu Centar za europsko obrazovanje nastoji razviti ponudu studijskih programa te programa za trajni profesionalni razvoj i daljnje obrazovanje koji razvijaju kompetencije potrebne u praksi.


(3) Interdisciplinarnost i izvrsnost

Pretpostavka temeljitog razumijevanja reformskih procesa u obrazovanju je interdisciplinarna suradnja. U Centru za europsko obrazovanje surađuju stručnjaci iz različitih disciplina i područja rada - iz područja pedagogije, psihologije, sociologije,  politologije, jezikoslovlja i znanosti o književnosti, informacijskih znanosti, iz europske politike, obrazovnog menadžmenta i školske prakse odnosno iz drugih polja obrazovne prakse. Polaznici studija, studenti i rukovoditelji u području obrazovanja, u teoriji i praksi stječu obrazovanje na visokoj akademskoj  razini  te se uvode u savjetodavnu djelatnost u različitim područjima obrazovnog sustava. Članovi osnivači dolaze sa 12 sveučilišta iz 10 zemalja zapadne i jugoistočne Europe. Cilj Centra za europsko obrazovanje je dijalog tih partnerskih sveučilišta kako bi se doprinijelo uočavanju problema i pokušajima njihova rješavanja.


(4) Višejezičnost

Radni jezici Centra za europsko obrazovanje su njemački, engleski i hrvatski. Međunarodni studijski programi i ponuda trajnog profesionalnog razvoja Centra su u pravilu dvojezični - odvijaju se na njemačkom i engleskom jeziku. Ovisno o sastavu polaznika studija postoji i mogućnost drugačijeg odabira jezika. Na tom se načelu vođene višejezičnosti temelji rad Centra. Ono služi širenju znanstvenih resursa u znanosti i nastavi, pospješivanju višejezičnosti studenata i rukovoditelja u području obrazovanja kao pretpostavke za  mobilnost te poticanju usvajanja strategija za  ophođenje s raznolikošću. Posebna je zadaća Centra pospješivanje njemačkog jezika kao jezika znanosti i povijesno gledano, zajedničkog jezika komunikacije u jugoistočnoj i srednjoistočnoj Europi.