Trenutno ste na: Studijski programi > Menadžment i savjetovanje za europsko obrazovanje MA > Studijska godina i kurikulum
11/20/2019 6:55 am

Studijska godina

Jednogodišnji međunarodni sveučilišni diplomski  studij Menadžment i savjetovanje za europsko obrazovanje podijeljen je u tri dijela. Prva dva dijela studija u kojima se izvodi nastava po modulima odvijaju se tijekom akademske godine 2012./2013. i uključuju po jednu jednomjesečnu fazu izravne nastave. Treći dio studija završava u prvoj polovici akademske godine 2013./2014.

Međunarodni diplomski studij nosi 60 ECTS bodova. Zbog stanki između razdoblja izravne nastave obuhvaća vremensko razdoblje od ukupno 18 mjeseci.

Prvi dio studija počinje u listopadu 2012. jednomjesečnom fazom izravne nastave na Sveučilištu u Zagrebu (Hrvatska) na koju se nadovezuje faza e-učenja u kojoj polaznici/e uz podršku nastavnika uče individualno. Taj prvi dio studija završava 28. veljače, a obuhvaća module 1 i 2 i prvi kolegij modula 3. Drugi dio studija započinje fazom e-učenja nakon koje slijedi jednomjesečna faza izravne nastave na Sveučilištu Münster u svibnju 2013. Potom slijedi ponovno faza e-učenja. Ovaj drugi dio studija završava 30.9.2013., a obuhvaća drugi kolegij modula 3 i module 4 i 5. Do kraja drugog dijela studija moraju biti položeni svi ispiti te se mora odraditi praksa.

Treći dio studija obuhvaća izradu i predaju magistarskog rada, a započinje 1.10.2013. Za izradu magistarskog rada predviđeno je 11 tjedana. Početak izrade samog rada može se, zahvaljujući ovakvoj organizaciji studija, odrediti fleksibilno. No pritom se, uključujući i postupak ocjenjivanja diplomskog rada, ne smije prekoračiti ukupno vremensko trajanje cjelokupnog studija od 18 mjeseci.

Moduli i kolegiji

Studij obuhvaća sveukupno 6 modula uključujući i ispitni modul. Moduli su podijeljeni na kolegije.

Modul 1

Upravljanje kvalitetom i savjetovanje u obrazovanju

Faza izravne nastave, listopad 2012. s e-učenjem

Modul 2

Škola u Europi jezične i kulturne raznolikosti

Faza izravne nastave, listopad 2012. s e-učenjem

Modul 3

Novi mediji

Faza izravne nastave, listopad 2012. i svibanj 2013. s e-učenjem

Modul 4

Obrazovne politike i savjetovanje u obrazovanju

Faza izravne nastave, svibanj 2013. s e-učenjem

Modul 5

Upravljanje raznolikošću i koncepti savjetovanja

Faza izravne nastave, svibanj 2013. s e-učenjem

Modul 6

Praksa i ispiti

 

U module odnosno kolegije integrirane su radionice koje se bave problemima i primjerima vezanima uz različita profesionalna i reformska područja.

Pod nazivom “Europa u procesu promjena” u obje se faze izravne nastave održavaju i dodatna predavanja. Obrazovni političari, stručnjaci iz područja obrazovanja i osobe na ključnim pozicijama u gospodarstvu diskutiraju sa studentima o europskom integracijskom procesu i njegovim posljedicama za europski obrazovni prostor.

Praksa

U tijeku faza e-učenja mora se obaviti praksa u trajanju od tri tjedna u obrazovnim ili kulturnim institucijama europskog ili međunarodnog karaktera ili u poduzećima s međunarodnim profilom. Praksa se mora završiti, a izvješće o obavljenoj praksi predati prije početka izrade diplomskog rada. Mjesto za obavljanje prakse predlažu sami studenti. Uvjeti koje ustanova ili poduzeće mora ispunjavati da bi se u njima mogla obavljati praksa kao i ostala pravila vezana za praksu nalaze se u Pravilniku o praksi .
Mjesta za obavljanje prakse 2010./2011.

Fakultativni tečajevi jezika

Zainteresirani u tijeku prezencijske faze studija u Zagrebu mogu pohađati početni tečaj hrvatskog jezika kako bi se bolje snalazili u gradu.

Ukoliko bude postojala mogućnost, uz studij će se ponuditi i tečaj znanstvenog pisanja na njemačkom jeziku.   

Nastavno osoblje

Nastavno osoblje studija dolazi s različitih europskih sveučilišta koja sudjeluju u mreži suradnje Centra za europsko obrazovanje:

Nastavnici u akademskoj godini 2010./2011.
Nastavnici u akademskoj godini 2008./2009.