Trenutno ste na: Studijski programi > Menadžment i savjetovanje za europsko obrazovanje MA > Uvjeti za upis i prijava na studij
1/19/2020 1:33 pm

„Menadžment i savjetovanje za eurospko obrazovanje“

Jednogodišnji međunarodni diplomski studij na Sveučilištima Münster i Zagreb:
 

Molimo Vas da dokumente za prijavu pošaljete u elektronskom obliku na adresu ureda Centra za Europsko Obrazovanje u Zagrebu i Munsteru ( zeljka.knezevic(at)ufzg.hr i nadine.bresch(at)uni-muenster.de ) do 15.07.2012. ili dodatno putem pošte na adresu ureda u Zagrebu. Poštanski datum kao i datum slanja elektronske pošte će se uzeti u obzir kao datum slanja dokumenata.


Uvjeti za upis (240 ECTS bodova)

 • Završeni četverogodišnji studij (240 ECTS bodova)
 • Odgovarajuće radno iskustvo (u području odgoja i obrazovanja ili u obrazovnoj upuravi/ upravljanju obrazovnim institucijama)
 • Ukoliko se radi o završenom trogodišnjem studiju (180 ECTS bodova), potrebno je dokazati minimalno jednogodišnje radno iskustvo stečeno u području rada koje je relevantno za studij. Upisno povjerenstvo odlučiti će o tome, odgovara li dokazano radno iskustvo 60 ECTS bodova koji nedostaju *
 • Poznavanje njemačkog i engleskog jezika, s time da jednim od ta dva jezika treba vladati na razini B2, a drugim barem na razini B1 prema Europskom referentnom okviru za jezike što se dokazuje na osnovu svjedodžbi ili drugih potvrda. U prvoj jednomjesečnoj fazi izravne nastave u listopadu 2012. na Sveučilištu u Zagrebu/Učiteljski fakultet otprilike 80 do 90% nastave i komunikacije odvija se na engleskom jeziku. Za vrijeme ove faze izravne nastave potrebno je poznavanje njemačkog jezika u području čitanja znanstvenih tekstova i slušnog razumijevanja. U drugoj jednomjesečnoj fazi izravne nastave u svibnju 2013. na Sveučilištu u Münsteru/Institut za odgojne znanosti otprilike 70% nastave i komunikacije odvija se na njemačkom jeziku, a dva kolegija se odvijaju na engleskom jeziku.
  Vještine u služenju internetom te neograničen pristup istom neophodni su u svim fazama studija.

Daljnje pojedinosti o dokumetima potrebnim za prijavu na studij pronaći ćete pod Pravilnik o upisu na studij ili niže dolje pod naslovom “Dokumenti potrebni za prijavu na studij”.


Troškovi studija:
Školarina od 3000 €  (može se platiti u dvije rate po 1500 €)

Dodatno treba podmiriti i troškove upisa na studij u Zagrebu i Münsteru

Visine školarina za studiranje pojedinačnih modula biti će posebno objavljene.

Dokumenti potrebni za prijavu na studij

 • Obrazac za prijavu (Europass životopis)
 • Dokaz o stečenoj visokoj stručnoj spremi (ovjerena kopija)
 • Dokaz o stečenom radnom iskustvu, eventualno i o (dužoj) praksi (ovjerena kopija)
 • Obrazloženje motivacije za upis na studij (pismo namjere) (vidi pod Smjernice za obrazloženje motivacije za upis na studij)
 • Dokaz o poznavanju potrebnih stranih jezika, njemačkog i engleskog na osnovu svjedodžbi ili certifikata (vidi i Pravilnik o upisu na studi)
 • Poželjno je i pismo preporuke (sveučilišnog profesora ili poslodavca)

Dokumente za prijavu na studij pošaljite, molimo,

u elektroničkom obliku do 15.07.2012. (vrijedi datum slanja elektroničke pošte) na adrese oba ureda Centra za europsko obrazovanje u Zagrebu i Münsteru ( zeljka.knezevic(at)ufzg.hr i nadine.bresch(at)uni-muenster.de ) te također i poštom, isto tako do 15.07.2012. (vrijedi datum poštanskog žiga) na adresu ureda  u Zagrebu:

Centar za europsko obrazovanje
Sveučilište u Zagrebu
Učiteljski fakultet
Savska cesta 77
HR-10000 Zagreb
Hrvatska

Stipendije (2012./2013.)
Za stipendiju se možete natjecati u različitim organizacijama, zakladama ili institucijama. Pri tome biste se trebali informirati koje zaklade ili organizacije odnosno institucije u Vašoj zemlji nude stipendije. Informacije o tome možete pronaći npr. u Uredu za međunarodnu suradnju (International office) sveučilišta na kojem ste studirali. Svaka organizacija koja dodjeljuje stipendije na svojim web stranicama objavljuje termine i uvjete za prijavu na natječaj.

Centar za europsko obrazovanje posrednik je za neke organizacije i institucije koje dodjeljuju stipendije. Broj raspoloživih stipendija varira, a detaljnije informacije objavljuju se neposredno nakon što Centar ugovori stipendije s ponuđačima stipendija. Ukoliko se želite prijaviti za jednu od tih stipendija, uputite molbu voditeljima Centra za europsko obrazovanje. (vidi Smjernice za stipendije).

 

_____________________________________
* (zbog još neostvarenih zakonskih uvjeta za priznavanje radnog iskustva u obliku ECTS bodova u Republici Hrvatskoj, studenti s ovim uvjetom za upis na studij bit će za vrijeme cjelokupnog trajanja studija upisani na Sveučilištu u Münsteru. Time su oni isključivo studenti Sveučilišta u Münsteru, što vrijedi i za vrijeme trajanja faze izravne nastave u listopadu 2012. na Sveučilištu u Zagrebu te stoga umjesto združene diplome oba Sveučilišta stječu samo diplomu Sveučilišta u Münsteru).